IntrareJegyezd meg az azonosítómat és jelszavam
Csak az azonosítómat jegyezd meg
Mindig kérd az azonosítómat és jelszavam
Prillian Copii

Mama lor a fost de a lua înainte de concepție la produsele Prillian că acestea pot fi luate. După concepția de mame care iau Prillian să se dezvolte frumos. Mama lor este de a lua acum produsele Prillian pentru sănătate sunt în măsură să își educe copiii.

Prillian Copilul consumate în uter. Datorită corpului mamei lor a fost. Acum, copilul este luat Prillian sa fie sanatos si creste vechi, dacă părinții lor le poate da produsele de la părinții lor.

În scopul de a menține și actualiza sistemul de Prillian 31 martie a fiecărui an, până când este posibil să se reînnoiască. În acest an 2013.03.31.-ig.

De înregistrare

Bază de date
ajutor
Numele Dvs. În sistemul nostru
ajutor
Numele Dvs. În sistemul nostru
ajutor
Numele de utilizator al Dvs. În sistemul nostru
ajutor
Parola Dvs. În sistemul nostru
ajutor
Confirmare parolă
ajutor
Pe adresa de e-mail
Date suplimentare
ajutor
Pe pagina web
ajutor
Pe codul poştal
ajutor
Oraş
ajutor
Privind titlul
ajutor
Ţară
ajutor
Cu privire la numărul de telefon mobil
ajutor
Pe numărul de telefon
ajutor
Data naşterii(An/lună/ziua/
ajutor
Înregistrare la newsletter
Datele facturării
 
Date legate de transport
Reţea
Nu aş dori să fie un membru al reţelei.
Aş dori să fie un membru al reţelei.
Condiţii de înregistrare

Criterii de înregistrare

Utilizatorul poate folosi serviciile preliminare – libere/gratuite – a Prillian Hungary Srl după aprobare acestora.
Precondiţia de înregistrare necesită, solicitarea registraţiei de către Utilizator ca persoană fizică sau juridică ori Împuternicitul acestora.
Pe pagina de înregistrare, Utilizatorul a se angajează privind datele comunicate, că sunt reale şi poate dovedii realitatea acestora. Utilizatorul este dator de a notifica imediat modificaţiile datelor prezentate la înregistrare.
Utilizatorul este dator a datelor de intrare numai pentru utilizarea personală a acestora,are  atenţia cu grijă deosebit asupra datelor de intrare să nu obţină persoane neautorizate aceste date.În cazul obţinerii acestei date de persoane neautorizate utilizatorul e dator de a comunica şi luarea legăturii cu persoana de contact pentru blocarea datelor de intrare în timp.
Utilizatorul nu are dreptul de a pretinde înregistraţia.Prillian Hungary Srl – fără argumente preliminare şi înstiinţare -are dreptul de a retrage autorizaţia de intrare a Utilizatorului în cazul:
- datele date la înregistrare sunt nevalabile/false
- informaţiile de pe pagina web reutilizează necinstit sau înfluenţează utibilitatea acestora acestea
- încalcă criteriile de înregistrare şi datoriile de păstrare a datelor de identificare/intrare
- inactivitate lungă pe pagina de web a Prillian Hungary Srl
- insolvabilitate – insolventibilitate
Utilizatorul poate cere oricănd ştergerea registraţiei în cazul dacă ştergerea nu influenţează procesul contractal. Toate datele personale, date culese în timpul tranzacţiilor a Utilizatorului – dacă nu sunt deja necesare – ştergem.

2007.02.24.
Prillian Hungary  Srl.

Regulamentul de funcţionare a sistemului”Prilliam”

1.1. Sistemul ’’Prillian’’este întreţinută de societatea comercială Prillian Hungary Kft. (Székesfehérvár 8007PF.128). Regulamentul de faţă este statutul societăţii şi conţine organizarea sistemului precum si modalităţiile de intrare si colaborare.

1.2. Soluţia de bază, gelul de bază, precum si substanţele instante sunt comercializate de SC. sub denumirea Prillian

Prezentarea amănunţită a acestor produse se găseşte pe site-ul www.prillian.hu.

Prillian Hungary Kft. este comerciantul exclusiv în toată lumea a produselor Prillian 1.4. Colaboratorii înregistraţi pot să ofere posibilitatea înregistrării precum şi produsele societatii.

Colaboratorii înregistraţi beneficiază după cumpărăturile proprii, precum şi  după cumpărăturile înregistraţiilor aduse în sistem (sponsoraţi), după cumpărăturile grupurilor acestor înregistraţi de debitare, în forma descrisă în planul de marketing a societăţii comerciale cu tare

Înregistratul posesor de o forma juridică poate schimba debitul în bani,  persoana fizică pe produse

2. Dispoziţiile şi modificăriile statutului.

2.1. Prillian Hungary  Kft este mandatată în exclusivitate la stabilirea statutului, a modificării acestuia, şi a întreţinerii sistemului proprie.

2.2. Modificarea statutului intră în vigoare din prima zii a luniiurmătoare, apariţiei acestuia pe siteul www.prillian.hu

2.3. Membrii sistemului au obligaţia de a se orienta după modificăriile statutului înaintea intrării în vigoare a acestora. Odată cu intrarea în vigoare a statutului modificat, membrii înregistaţi au îndatorirea de a continua operaţiunile conform acestuia, fără a primi vreo indicaţie cu pricina referitoare de la societatea comercială.

2.4. Conţinutul modificări Statutului este acceptată de înregistraţi,excepţie faăcînd cazul în care acesta îşi manifestă dezacordul într-o declaraţie  scrisă către conducătorul în funcţie. Declaraţia poate înainta prin poştă, sau personal în următoarele termeni: În cazul în care trimite declaraţia în scris prin poştă, stampila poştală nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor. Declaraţia depusă personal de către înregistrat la sediul central a Societăţii comerciale nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor. Cu toate acestea modificările Statutului trebuie acceptate de către înregistrat în cazul în care acesta întocmeşte factură fiscală către Societate.

2.5. În cazul în care oricare dispoziţie şi punerea acestuia în aplicare a statutului intră în contravenţie cu oricare act normativ, nu împiedică valabilitatea totală a Statutului, adică valabilitatea celorlalte dispoziţii.

3. Condiţiile devenirii înregistrat/membru:

3.1. Contract de colaborare încheiat dintre societatea Prillian Hungary Kft (Centru: 8007 Székesfehérvár, Pf.128.) Şi colaborant. Conform contractului societatea comercială pune la dispoziţia înregistranţiilor produsele comercializate la preţ discont

3.2. Înregistratul este persoana fizică majoră, care trimite/depune la sediul societăţii foaia de înmatriculare elaborată de societatea comercială completată şi semnată,

 (8007 Székesfehérvár, Pf.128.) şi odată cu intrare în sistem cumpără o poziţie în valoare de /10.000Ft sau 2.000Ftşi activitate în valoare de 30.000 Ft

Prin aceste condiţii  se încheie un contract de colaborare dintre semnatarul foii de înmatriculare şi societatea comercială. Odată cu intrarea în sistem ( completarea şi semnarea foii de înmatriculare) înregistratul acceptă obligivitatea prezentului statut descris în acest act.

3.3. Prin registrarea cererii de înmatriculare sistemul acordă un număr de înregistrare colaboratorului. În cele ce urmează numărul de înregistrare este actul de identificare în sistem a colaboratoriilor.

3.4. Colaboratorii sunt autorizaţi de a cumpăra până în valoarea debitelor până când în fiecare lună cumpără activitate. Dacă acesta încetează, conform planului marketing a societăţii persoana e îndreptăţită la debit (veziwww.prillian.hu).

4. Declaraţie la modificările datelor personale

4.1. La modificările datelor din foaia de înregistare colabortorul are obligaţia de a anunţa acestea în scris.La greşelile cauzate din neanunţarea modificărilor datelor personale societatea comercială nu îşi asumă nici un fel de răspudere.

5. Gestionarea datelor personale

5.1. Înregistraţii în sistem odată cu completarea şi semnarea foii de înregistare îşi dă acordul la gestionarea şi cumularea datelor. Acestea urmând să fie gestionate de către societatea comercială în acord cu legislaţia ungară în vigoare privind gestionarea datelor personale.

5.2. Societatea comercială gestionează datele personale a înregistraţilor pentru perioada de înregistrare, trimite la sucursale internaţionale, precum şi la o treia persoană, care are contract de gestiune cu privire la aceste date cu SC.

Prillian Hungary Kft şi poate prelucra aceste date şi în ţări în care legislaţia cu privire la gestionarea datelor personale nu sunt la nivelul ţăriilor Uniunii Europene.

5.3. Înregistaţii pot vedea datele personale şi activitatea acestora prin site intrând cu parola proprie. Înregistratul nu are acces la datele acelor colaboratori ce nu fac parte din grupa proprie, adică datele personale din alte reţea.

5.4. Înregistratul e obligat să gestioneze confideţial datele celor în sistem,nu poate să-l facă aceste date accesibile, nu poate să dea pentru o a treia persoană.

5.5. În cazul în care înregistratul datele celor înregistraţi foloseşte în alte scopuri decât cele meţionate în acest capitol, săvârşeşte abatere etică, după care urmează un proces în faţa comisiei etice.

 În cazul în care registrarea activă se sfârşeşte, şi înregistratul cărei înregistrare se opreşte, înmânează, predă datele cunoscute de el unei treia persoană, se datorează cu înpăgubire faţtă de societatea comercială.

5.6. Înregistratul poate să ceară oricând societăţii ştergerea datelor gestionate, cererea însă are ca conzecvenţă ştergerea înregistrării.

6. Cesionarea şă moştenirea poziţiilor.

6.1. Numărul de înregistrare nu e transmisibil,nu poate fi folosit numai de înregistrat, nu poate fi adnotată ca cauţiune, şi nu e transmisibil nici temporar.

6.2. Înregistratul poate să dea împuternicire unei alte persoane pentru a cumpăra din debitul după balanţa comercială. Împuternicirea trebuie să corespunde legislaţiei în vigoare (semnată de împuternicitor, plenipotenţial şi martori.) Împuternicirea cu greşeli formale poate fi respinsă de Societate, precum şi executarea debitării în acest caz.

În cazul împuternicirii nu ia fiinţă contract dintre plenipotenţial şi societatea comercială.

6.3. Poziţia (numărul de înregistrare) se poate moşteni în cazul în care registratul decedează, moştenitorul major intră în sistem şi se angajează într-o declaraţie scrisă acceptarea obligaţiunilor. În cazul în care moştenitorul este minoră,intră în vigoare condiţia ca reprezentantul acestuia, major să declare acceptarea condiţiilor în nume propie, dar,în greva şi retrobuţia minorei.

În cazul în care moştenitorul major, sau reprezentntul moşteinorlui minor nu acceptă condiţiile, societatea comercială  decontează cu acestea şi sterge numărul de înregistrare a decedatului.

7. Încetarea registrării, excludere din sistem

7.1. Înregistratul poate cere oricând excluderea din sistem printr-o scrisoare recomandată, societatea comercială la sfârşitul lunii în care primeşte declaraţia plăteşte debitul acumulat, după care şterge numărul de înregistrare şi datele personale din evidenţă.

7.2. În cazul în care

− registratul încalcă descrierile acestui statut.

− Abuzează cu comercializarea, exclusivitatea, planul marketing a produselor Prillian

Colaboratorul din sistem, care foloseşte calitatea de membru Prillian pentru promovarea  altor afaceri sau produse către membrii sistemului, va fi exclus perpetuu şi pierde eligibilitatea comisioanelor

− La manifestările Prillian este interzis promovarea altor firme sau produse cu comercializare multi-level. Cine săvârşeşte această faptă, va fi exculs imediat.

 − Producerea/copierea produselor  Prillian, sau a planului marketing.

−Informarea falsă,sau neadevărată despre prudesele, sau planul marketing

−Se manifestă cu atitudine dăunătoare intereselor Societăţii Comerciale,precum,

− în foaia de matricol, contract, alte documente dă date false, societatea concepe un proces etic asupra lui, care în cel mai rău caz sfârşeşte cu excluderea înregistratului.

7.3. Procesul etic asupra înregistratului desfăşoară comisia etică a societăţii comerciale, care aduce o decizie. Despre şedinţa comisiei etice înregistratul va fi anunţat de societateîn scris. La şedinţa comisiei etice înregistratul poate fi prezent, dar şedinţa se ţine şi fără prezenţa acestuia. Decizia este comunicată cu înregistratul de preşedintele comisiei etice în scris, care după comunicare execută decizia.

7.4. În cazul unei excluderi Societatea este îndretăţită daunele cauzate de motivul excluderii de a preleva asupra beneficiul înregistratului, precum de a micşora debitul scădent pe luna cu tare, adică de a stopa plătirea debitului pe toată luna. În acest caz, Societatea nu recunoaşte nici o realizarea ca realizare legală, nici din partea înregistratului, nici din partea societăţii prin care înregistratul primeşte debitul lunar. Societatea Comercială, pe lână neplătirea debitului-în cazul în care aceasta nu acoperă daunele provocate, poate intenda proces civic asupra înregistratului.

7.5. Înregistratul exclus poate să se re-înregistrează în sistemul Prillian după 12 luni de la excluderea sa din sistem,despre admiterea sa în sistem decide comisia etică a Societăţii. În cazul în care este din nou admis, pierde toate autorizaţiile precedente, precum şi grupa construită.

8. Comisia etică

8.1. Comisia etică este organul care urmăreşte încălcarea regulamentului descris în statut, decide asupra cazurile înregistraţiilor asemănătoare descrise mai sus, decis de despre comportamentul înregistraţiilor, precum decide în cazurile problematice apărute dintre înregistraţi. Comisia este alcătuită din trei persoane, un membru din Societatea Comercială, un înregistrat-independent de cazul ce urmează fi anchetat, şi preşedintele comisiei este conducătorul Societăţii Comerciale.

9. Cumpărare şi debitare

9.1. Înregistratul este îndreptăţit de a cumpăra produse Prillian direct de la Societate la preţ preferenţial, pentru el însuşi. Cumpărarea produsului se poate face la sediul Societăţii, prin itermediul poştei(ramburs), prin internet, cu comandă scrisă, promptă.În toate cele trei modalităţi este necesar comunicarea numţrului de înregistrare a înregistratului.

9.2. La cumpărare la sediul Societăţii înregistratul plăteşte contarvaloarea produselor la casa Societăţii, şi primeşte chitanţă despare suma plătită. La cumpărare prin poştă,fax, internet înregistratul rambursează în fiecare caz cu bani gheaţă pentru curier, sau viraeză înainte prin cont la beneficiul Societăţii. Cumpărare în consignaţie nu este posibilă.

9.3. Înregistratul( trebuie să primescă comisionul în bani) primeşte informaţie în scris-prin poştă sau email, despre suma debitului atinsă în luna precedentă, acestă informaţie primeşte până la data de 15 a lunii curente. Debitul comunicat conţine suma debitului cumpărăturii proprie, şi a cumpărăturilor grupelor alcătuite de el.  Acele înregistraţi, ce nu posedă nici un fel de persoană juridică, ajung la informaţia despre debitul atins prin intermediul internetului.

9.4. Avizul despre debit este generată de un program pe calculator,aceste date au scop informativ, prin prelucrarea continuă a datelor despre cifra de afaceri, ele se modifică. Motiv pentru care avizul despre debit nu se definiază ca adeverinţăunei datorii, şi nu se admite ca probă în instanţă.Adeverinţă oficială despre debitul actual a lunii curente se poate procura de la conducătorul Societăţii.

9.5. Înregistratul după libera alegere poate să folosească debitul atins la cumpărare sau rambursare în bani ca comision.

9.6. Rambursarea în bani a comisionului e accesibilă numai pentru înregistraţi care poate elibera factură fiscală, şi a închis o înţelegere pe tema rambursării în bani cu Societatea. Plata se execută pe baza facturii fiscale eliberat de înregistrat, şi acceptat de către Societate, valoarea brută a facturii este comisionul exprimat în bani.

Plata se face prin virare la contul dat de înregistrat, după ziua a 15-a a lunii actuale. Lipsa oricărui document necesar plăţii, prevăzut în contract duce la amânarea plăţii până la substituirea acestor lipse de către înregistrat.

10. Planul marketing

10.1. Planul marketing prevede împărţirea debitului către înregistaţi pe baza reducerii procentuale atinse. Planul marketing aparţine Societăţii.Poate fi vizionat pe siteul Societăţii (www.prillian.hu), alte informatii se pot obţine la sediul Societăţii.

10.2. Rambursarea reducerii se calculează pe baza preţului cu TVA a produselor, mărimea reducerii pe bază procentuală trebuie calculat cu TVA.

11. Etica în reţea

11.1. Problemele apărute în timpul lucrării în reţea va fi soluţionată de conducătorii Socetăţii, aceste trebuie anunţate oral sau în scris. Legătura dintre înregistrat şi sponsorul ei personal se află sub protecţie.

12. Clauze generale.

12.1. Nu este admis publicitatea ca medicament sau substanţe medicale a produselor sau promisiunea vindecării prin aceste substanţe. Oricare anunţ, publicitate, declaraţie cu privire la produse este admis numai cu acceptul preambul în scris a Societăţii.

12.2. Este interzis înregistratului orice fel de modificare a formei, conţinutului, pachetului produselor. În timpul propunerii produselor, în timpul expunerii experienţelor proprii,în timpul activităţii înregistratul acordă atenţie sporită renumelui Societăţii, a membriilor înregistraţi şi proprie. Conform regulamentului unei pieţe corecte, la recomadarea produselor este interzisă ponegrirea produselor altor firme.

12.3. Menirea Societăţii Comerciale Prillian Hungary Kft este,de a contacta consumatorul în mod direct,şi cu ajutorul înregistraţiilor cu informaţii privind produsele şi serviciile Societăţii.

12.4. Înregistratul este răspunzător pentru transmiterea corectă şi specială la consumator a caracteristicilor produselor. Transmiterea incorectă şi falsă despre produse aduce la excluderea din sistem a înregistratului, precum şi a restituirri daunelor provocate de această faptă

12.5. La publicare prin site proprie sau alt purtător de informaţie este necesar avizul preambul a Societăţii. Neglijarea acestuia duce la ancheta etică menţionată. La denumirea siteului propiu trebuie ţinut cont de exclusivitatea numelui, şi de regulile primordiale a folosirii numelui: purtătorul de informaţii, denumirea siteului nu poate fi asemănător cu o denumire dată de altcineva mai devreme,sau cu denumirea siteului automat. Membrii înregistraţi trebuie să fie atenţi la prevederiler contractului de afţă, cu privire la folosirea siteurilor proprii sau alte purtători de informaţii (în deosebi la interdicţia substanţelor cu efect medical)

12.6. Obligaţiunile şi drepturile acestui contract intră sub vigoarea legislaţiei ungare.

12.7. Părţile contractante aspiră la rezolvarea paşnică a litigiilor, în cazul în care nu se rezolvă, părţile se cad de acord comun asupra competenţei exclusivă a instanţei din Székesfehérvár, Ungaria.

12.8. Societatea Comercială Prillian Hungary Kft îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile contractuale din prezentul act.

1. Mai 2010.

 

Completarea datelor semnalizate cu * este obligatorie!

Alegerea unei limbi

Maghiar Engleză Germană Română Slovac Rusă

Alegerea unei monede

Obţinerii unui cod propunerea


Calendarul evenimentelor

2024. Február 23.
H K Sz Cs P Sz V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Căutare detaliată
Pavelka Andrea

Am crescut în familie cu mulţi copii, unde am fost nevoit să sud în suflet dragostea muncii, viaţa sa format întru-n fel ma silit să lucrez de la 17 ani.

Din adâncime am început să-mi construiesc viitorul şi după un timp deja am ajuns la întreprindere individuală.